Uitnodiging Ledenvergadering 24-11-2011

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op donderdag 24-11-2011
Hof van Ram Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19:30h

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. In- en uitgaande post

5. Rondvraag

6. Evaluatie viering 30 jaar bestaan Halchterth

7. Evaluatie mosselavond

8. Evaluatie oude beelden Halsteren

9. Deelname 100 jarig jubileum Quirinuskerk 1913.

10. Najaarslezing boerderijen 27 november a.s. 14:00, gratis toegang

11. Pauze

12. 1e Gastspreker Toon Franken, inzake vervoer en transport in Halsteren

13. 2e Gastspreker, het doorgaan is afhankelijk of hij tijdig in Nederland is

14. Sluiting

Verslag van de ledenvergadering van 26 oktober jl.

Aanwezig 26 leden, 3 afmeldingen.

Volgende vergadering donderdag 29 december.

Oproep 1e gastspreker

Agendapunt 12. De heer Toon Franken gaat een boek schrijven over het onderwerp transport en vervoer van personen en goederen in onze regio in de periode 1850 tot 1950. Hij zoekt hiervoor informatie in de ruimste zin. Heeft u informatie over dit onderwerp, omdat bijvoorbeeld uw ouders of uw familie in deze sector werkzaam zijn geweest of nog is, heeft u oude foto’s of andere documenten, kom dan na onze vergadering (kan ook vanaf 21:00 uur).

Oproep 2e gastspreker

Deze gastspreker bevindt zich nog in het buitenland en op zijn verzoek wordt zijn naar en onderwerp van gesprek niet bekend gemaakt. Wij zijn er van overtuigd dat u hem allemaal kent. Hij hoopt tijdig in Nederland aanwezig te kunnen zijn.

Najaarslezing

Op zondag 27 november 2011, zal de heer Gerard Smallegange in een zeer onderhoudende manier van vertellen een lezing houden over boerderijen, hun historiën en hoe ze aan hun namen komen en dit onder begeleiding van de fraaiste dia’s. De heer Smallegange (De meest Zeeuwse naam die er is, maar dat vindt hij zelf niet), is een zeer onderhoudend verteller die werkelijk alles van boerderijen af weet en is werkelijk de boerderijenkenner van Nederland. U zult onder de indruk zijn van zijn lezing en geeft u niets met boerderijen, daarna heeft u wel iets met boerderijen. Komt allen. Adres is Heemhuis hof van Ram, De Beeklaan 29A Halsteren, heemhuis open vanaf 13:30 uur, aanvang lezing 14:00 tot 15:30 uur. GRATIS TOEGANG.

Halsterse en Lepelstraatse Quiz

Op donderdag 29 december 2011 vindt in de ledenvergadering weer de Halsterse en Lepelstraatse Quiz plaats. De quiz is vorige keer gewonnen door het team de heren Geert van Oevelen en Richard Akkermans. De quiz staat deze keer onder leiding van Richard Akkermans die de 30tal quizvragen laat begeleiden met beelden. Noteert u deze datum in uw agenda.

Agenda t/m 31 januari 2012

Hierna vindt u de agenda voor de komende periode.