Nieuwsflits September 2011

Van de bestuurstafel

  • We hebben besloten om het archief, dat weg moest uit de bibliotheek, te huisvesten op de zolder in De Hof van Ram. Hoe we dat gaan doen, wordt nu uitgezocht. Er is flink gewerkt om het archief weg te halen en over te brengen naar de Hof.
  • De maquette van Halsteren, gemaakt door Ruud Cleverens, verhuist naar Intratuin. Hier wordt de maquette opnieuw opgesteld.
  • De jaarlijkse expositie van kunstenaars, welke een groot succes is, dreigt te eindigen, omdat Henk Brackx ophoudt met het organiseren daarvan. We hopen nu dat er een ander lid is die dit zou willen overnemen. Graag melden bij het bestuur.
  • Nu aan de ledenvergaderingen een interessante activiteit wordt toegevoegd (lezing, presentatie) verschijnen er plotsklaps veel meer leden en daar zijn we erg blij mee. We gaan er dus mee door en hopen dat nog meer leden de Hof nu weten te vinden.Jaarlijkse korendag.

 

Op 2 juli was het weer zover: de jaarlijkse korendag ging na een openingswoordje van Nelly Kuilder en onder een redelijk blauwe hemel van start. De organisatie was deze keer in handen van het Halsterens Gemengd Koor. Medewerking aan deze middag werd verleend door Drumband St. Cecilia Eensgezindheid Halsteren, het Halsterens Mannenkoor, De Beekzangers en het Halsterens Gemengd Koor. Het Halsterens Gemengd Koor, onder leiding van Wim Donders, beet het spits af met een repertoire dat er niet om loog. Zij zongen een vijftal liederen in verschillende talen zoals Hongaars, Noors, Engels en Duits.

Daarna was het de beurt aan De Beekzangers onder leiding van Wim Kruize, die na het serieuze werk een lichter repertoire naar voren brachten. Zij zongen Nederlandstalige en voor iedereen bekende liedjes die goed in het gehoor lagen, vlotte walsjes en de bekende hit van Frans Bauer ontbrak niet. Ook het lievelingslied van de dirigent, rood zijn de rozen, kon natuurlijk niet ontbreken. Opvallend bij de uitvoering was de zeer goede articulatie van de koorleden.

Vervolgens was de beurt aan het Halsterens Mannenkoor mede onder leiding van Wim Donders, dat een aantal mooie meerstemmige liederen ten gehore bracht en dat ook in verschillende talen. Zo werd er gezongen over een goede nachtrust en werden de Duitse wijnranken nog eens in het zonnetje gezet. Na de pauze kwamen alle koren nog een keer in actie met een vijftal liedjes, ieder in zijn eigen genre. Het zangersgedeelte werd afgesloten met een aantal stemmige Russische volksliedjes door het Halsterens Mannenkoor.

Tenslotte was het de beurt aan Drumband St. Cecilia Eensgezind Halsteren, die de eer had de middag af te sluiten. Zij liet horen dat slagwerkers niet alleen maar trommelen. Er werd waarlijk amusant gemusiceerd. Vooral het slotnummer, een trein die vanuit stilstand op gang kwam, een lange afwisselende weg aflegde en weer afremde, sprak werkelijk schitterend tot de verbeelding van het publiek, dat de slagwerkers met veel applaus beloonde. Deze middag toonde maar weer eens aan dat Halsteren op muzikaal gebied veel te bieden heeft. De muzikanten hebben ieder op hun eigen manier en met een nogal verschillend repertoire laten horen waartoe ze in staat zijn. Het leukste van deze middag was dan ook om te zien met hoeveel enthousiasme en plezier de muzikanten optraden. Het is zeker voor herhaling vatbaar.

Goort Gelten.

GESPOT: Riet Brackx

Riet woont in een straat waar het moeilijk zoeken is naar het juiste huisnummer, maar eenmaal gevonden, is de verassing des te groter. Ja, dat leest u goed, in het Tullepenolenol moest ik zijn ! Die naam prijkt op de gevel van het huis van Riet en haar man Henk. Riet, een echte Halsterse, koos voor spinool, Henk, die werkzaam was bij de commando’s in Roosendaal, koos voor tullepetaon en samen kozen ze natuurlijk voor ol, huisje. Aan de koffie in de gezellige woonkamer viel ik van de ene oprechte verbazing in de andere. Riet verzamelt melkkannen, waarmee zelfs het plafond in de keuken geheel vol hangt! Of Riet graag handwerkt, hoefde je eigenlijk ook niet te vragen. Het mooiste kantwerk, de prachtigste quilts en niet te vergeten halskettingen zoals ik ze nog nooit had gezien, werden mij getoond. De domste vraag was of dat alles was. Natuurlijk niet! Mappen vol oogverblindende handgemaakte kaarten met passende gekalligrafeerde teksten kwamen op tafel. En dan te bedenken dat ik hiervoor niet gekomen was, maar wel om te praten over de inspanningen van Riet voor Heemkundekring Halchterth. Ook hieraan heeft Riet namelijk haar hart verpand! Dankzij Jan Hagenaars werd ze in 1988 lid en via Martin Kooij stortte ze zich op de archeologie. Jaren later werd deze werkgroep ingeruild voor kantklossen, Jan en Jet en … de werkgroep dialect. De werkzaamheden in de werkgroep dialect, het verzamelen en rangschikken van ondermeer woorden, waar de hele werkgroep veel energie in heeft gestoken, resulteerden in het schrijven en samenstellen, met Henk van Aert, Joop van Elzakker, Sjaak Jochems en Frans Nefs, van de jaarboeken 2010 en 2011, DialectkomP.A.S., een monnikenwerk. Een geweldige tijd volgens Riet, maar daarna heeft ze zich toch even een pauze gegund. Voor hand- en spandiensten wordt zelden tevergeefs een beroep op Riet gedaan. Bevlogenheid spat kortom aan alle kanten van Riet af. Mede daardoor maakt ze zich ook zorgen over de toekomst van de Heemkundekring, waar de vergrijzing toeneemt. En waarom zijn er meer mannen dan vrouwen lid? Tenslotte mocht ik dan ook uit haar mond nog de ware woorden optekenen: “Wie geen oog heeft voor het verleden, heeft ook geen oog voor de toekomst!”

Mieke Grever

Nieuwe Aanwinsten

Het zal u niet zijn ontgaan dat het voller is geworden in De Hof van Ram. Voor enkele bijzondere aanwinsten hebben we al een opvallende plek gevonden, voor andere komt dat nog. Sommigen begrijpen al waarover ik het heb, maar voor wie niet licht ik de gebeurtenis even toe. Bezig het archief in de bibliotheek te ontmantelen werden we, de werkgroep inrichten, aangesproken door de heer Peet Goossen, die ons vroeg of we belangstelling hadden voor voorwerpen uit de kapel van Huize Sint Elisabeth. Natuurlijk, als het voorwerpen uit Halsteren zijn, altijd! Het betrof een preekstoel, glas-in-loodramen, een Kruisweg bestaande uit 12 schilderijen en een bidstoel. Wij, de klussenclub dus, hopen nog wat informatie te verzamelen. Als u ons daarbij behulpzaam kunt zijn, graag! En als u De Hof van Ram bezoekt, kijk maar eens goed rond.

Agenda

 

  

 


 

Leuke cadeaus

 

U helpt de heemkundekring als u bij ons jaarboeken koopt. De jaarboeken worden zonder winstoogmerk uitgegeven en verkocht en eventuele opbrengsten zijn ter financiering van volgende jaarboeken.

Het is een origineel cadeau voor uw familie en vrienden, weer eens wat anders dan de bekende cadeaus. Als uw familie of uw vrienden van Halsteren of Lepelstraat komen, is een jaarboek een feest der herkenning.

Van vorige jaarboeken is nog een beperkte voorraad aanwezig. U kunt deze jaarboeken bestellen door middel van overmaking van het bedrag op banknummer 1188.25.836 onder vermelding van het jaar. De bestelling wordt dan bij u bezorgd. Deze jaarboeken zijn van schitterende kwaliteit. Voor bezorging buiten de plaatsen Halsteren e.o., Lepelstraat e.o., Bergen op Zoom en Tholen Stad dient u € 3,00 extra te betalen voor porto.

De Brabantse Wal, scheiding tussen zand en klei 6,00 jaarboek 1994
Halsteren een monument/fotoboek 12,90 jaarboek 1998
’t Waterhuisje/opgraving bij het Lange Water 12,90 jaarboek1999
Schitterend boek over de rijke historie van de polders
Kwartierstatenboek/genealogie 12,90 jaarboek 2001
21 familienamen over 5 generaties, verwijzing naar 100 andere namen en vele foto’s
Jaarboek 2002 Schuddekul en diverse verhalen 12,90 jaarboek 2002
De Brabantse Wal, op de grens van hoog en laag. 6,00 60blz extra uitg 2003
Zes wandelingen met kaartjes en beschrijvingen.
Halsteren mijn dorp (verteld door Wim Jansen) 12,90 jaarboek 2003
Halsteren-Lepelstraat en de Tweede Wereldoorlog 21,95 jaarboek 2004
Bietje bij Bietje verhale van Frans Nefs 12,90 jaarboek 2005
EI EI vertelseltjes van Frans Nefs 144 blz op A6 form 2,95 extra uitgave
Maalderij “De Oude Molen” , boerderijen en molens 12,90 jaarboek 2006
Het Musschengilde te Lepelstraat en andere artikelen 12,90 jaarboek 2007
Surprise van Piet van de Watering 288 blzn veel foto’s 21,95 extra uitgave
Aopen en Uile, spreekwoorde, gezegdes, uitdrukkinge 12,90 jaarboek 2008
Fotoboek Halsteren en Lepelstraat 12,90 jaarboek 2009
Polre, verdronken dorp bij Halsteren 12,90 extra uitgave
Alters en Straots woordenboek deel I Grammatica 12,90 jaarboek 2010
Alters en Straots woordenboek deel II Woordenboek 12,90 jaarboek 2011

Onze heemkundekring kent diverse werkgroepen. U kunt hieraan actief of passief gratis deelnemen. De werkgroepen zijn onder andere genealogie, dialecten, archeologie, heemkundige tuin, archief, fotografie, geologie, evenementen, redactiecommissie (ten behoeve van nieuwe jaarboeken e.d.), kantklossen, bezorging, onderhoud heemhuis en heemtuin, beheer heemhuis, inrichten exposities, onderhoud en conservering van de historische collectie voorwerpen.Diverse werkgroepen zoeken enthousiaste versterking en suppoosten ter ondersteuning van hun activiteiten. Ook het bestuur zoekt nog versterking. Heeft u interesse laat het even weten.
Wij zijn een vereniging, dus niets moet en alles gebeurt op vrijwillige basis. U doet alleen mee als u zin of tijd heeft, wij kennen geen verplichtingen en wij doen alles zonder winstoogmerk.
Wij wensen u veel leesplezier!
Bestuur Heemkundekring Halchterth.

 

30 jaar Heemkundekring Halsteren-Lepelstraat

 

Aan mij is gevraagd een stukje te schrijven over de geschiedenis van de heemkundekring. Ik heb hiervoor de hulp ingeroepen van onze archivaris Richard Akkermans, want hij weet nog veel meer dan ik over onze heemkundekring. De heemkundekring is opgericht als vereniging op 21 oktober 1981 bij notaris Fikkers te Bergen op Zoom in aanwezigheid van Henk van Aert, Leo Galema en Willem Jansen. De vereniging kreeg de naam HEEMKUNDIGE STUDIEKRING HALSTEREN-LEPELSTRAAT en had en heeft als hoofddoel: Halsteren en Lepelstraat, op ieder gebied dat onder het begrip Heemkunde valt, te bestuderen en te onderzoeken. Maar ook om studies te publiceren, lezingen en tentoonstelling te houden en publicaties uit te geven. Henk was de voorzitter van het eerste uur, Leo de secretaris en Willem de penningmeester.

De aanleiding om de heemkundekring op te richten was de verkoop van enige kunstvoorwerpen uit de Quirinuskerk om de reparatie van het dak van de kerk te bekostigen. Dit leidde tot de informele oprichting van de vereniging op 14 april 1981. Het bestuur van de heemkundekring in oprichting heeft bezwaar gemaakt tegen deze verkoop. Het zou een cultureel verlies voor Halsteren zijn als deze voorwerpen op de vrije antiekmarkt terecht zouden komen. Het compromis was dat de kunstwerken zijn aangekocht door het Bisschoppelijk Museum te Breda.

Midden jaren ‘80 is de naam “Heemkundekring Halchterth” toegevoegd aan de statutaire naam. De naam Halchterth is afkomstig van een acte waarin Halsteren als “Halchterth” wordt genoemd in het jaar 1253, wat ook impliceert dat Halsteren al een zeer oude parochie moet zijn geweest. We plaatsen het ontstaan van Halsteren in de 13e eeuw. Deze acte is gemaakt door Henricus, Heer van Breda, waar Halsteren toe behoorde, en zijn voogd Wouter Berthout. Zij schonken turfgronden aan het klooster van Roosendaal. Vandaar de wapens van Breda, Berthout en Halsteren op het briefhoofd van de kring.

Voordat we enkele hoogtepunten uit onze 30-jarige geschiedenis noemen, geven we eerst een volledige opsomming van de bestuurders sinds de oprichting. Voorzitters: Henk van Aert 1981 t/m 1993, Janus Verswijveren 1994 t/m 2001, Arian Kommers 2002 t/m 2009. Bestuursleden: Leo Galema, Willem Jansen, Richard Akkermans, Broer Verswijveren, Janus Verswijveren, Gerard Brusselaars, Ruud Wermuth, Cees van Esch, Ad van Vroenhoven, Arian Kommers en Martin van Lier. Het huidige bestuur bestaat uit John Kruis, Ad Segers, René Kaaks, Joop van Elzakker en Anton van Oost. Het bestuur is in 1989 uitgebreid van 3 naar 5 leden en in 1999 van 5 naar 7.

Ik (Anton van Oost) ben lid geworden door wijlen Jan Hagenaars. Mijn hobby was amateur archeologie en Jan was m’n overbuurman aan de Franckenberg. Hij zei: “dat is iets voor jou” en dat had hij goed gezien, want nu na 25 jaar ben ik in de voorzittersrol gerold. Het was een mooie tijd in die jaren ’80. Er was een handvol jeugdleden o.a. Barry en Linda Snoeijers, Corné van Aert en Corné en John van Tilburg. Vergaderen deden we bijvoorbeeld in villa De Beek, de bibliotheek en de Lepelaar. Dan trof je een tiental markante figuren aan. De meesten van u zullen ze nog wel kennen. Ik zal er een aantal noemen: Henk en Leo, Willem, niet zo’n vergadertype, Piet Nefs, werkte bij de gemeente en stelde van alles veilig op de gemeentewerkplaats, Jantje Schetters, van de “leerschool voor praktisch hoefbeslag” (stond op de gevel) aan de Steenbergseweg, kwam je daar dan kreeg je eerst een rondleiding in z’n werkplaats en z’n achtertuin, Jan Hagenaars, gemeenteopzichter, wist uit de eerste hand van alle plannen en tekeningen, Broer Verswijveren, een wandelend archief met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en de vliegtuigen die hier zijn neergestort, Piet van Tilburgh wist alles van Lepelstraat, Adri Kruf was onze fotoman, Gerard Brusselaars, die alles kort volgde in Halsteren en Richard de archivaris. Andere actieve leden van het eerste uur waren Harry Nuyten, Wil van Aert, Jan Dekkers en Adri Bakx. Ik weet dat de opsomming niet compleet is, maar genoemde leden zijn markante persoonlijkheden. Helaas zijn verschillende van deze leden niet meer onder ons. We denken met warme gevoelens aan hen terug, omdat ze in de loop der jaren veel gedaan hebben voor de heemkundekring.

Een eerste taak van de kring was het opstellen van een lijst met kleine monumenten binnen Halsteren. Een van de hoogtepunten was de opgravingen aan Het Lange Water eind jaren ‘80, hetgeen Halsteren in één klap archeologisch op de kaart zette, maar waardoor ook het aantal leden boven de honderd uitkwam. In 1986, bij de opening van het gemeentekantoor, verscheen onze eerste publicatie over de historie van en de opgraving op de plaats van het nieuwe gemeentekantoor (nu Colweghe). Dit vormde in 1987 de aanzet tot het uitgeven van jaarboeken. In 1988 organiseerden we de eerste tentoonstelling tijdens de Open Monumentendag en braderie over de schilder/tekenaar George van Raemdonck en vele zullen volgen. Een ander hoogtepunt is het organiseren van het heemkamp van Brabants Heem in 1993. In 1995 kregen we ons eerste heemhuis Groenendaal, dat we zelf moesten opknappen in een snikhete zomer. Het aantal leden schiet door de 200. In 2003 beleefden we de herdenking van 50 jaar Watersnood en de uitgave van het herdenkingsboek “ Blijft Gedenken”, dat direct uitverkocht was. Het aantal leden stijgt tot boven de 400. In 2006 vindt de verhuizing plaats naar het nieuwe heemhuis De Hof van Ram, waar werkgroepen nog wekelijks bezig zijn met het inrichten als heemhuis/museum. Anno 2011 is het aantal leden gestegen tot boven de 600.

Als we nogmaals het statutaire doel lezen, dan mag gezegd worden dat de oprichters over profetische gaven hebben beschikt. In de loop der jaren hebben we tal van tentoonstellingen, exposities en lezingen gehouden. In het huidige heemhuis zijn nu bijna doorlopend tentoonstellingen en activiteiten. Bijna jaarlijks komen we met publicaties zoals jaarboeken en extra uitgaven. Alles wat maar onder Heemkunde valt, is zeer breed ingevuld: we houden ons bezig met kantklossen, archief en bibliotheek, fotografie, dialecten, archeologie, geschiedenis, heemtuin, museuminrichting en conserveren oudheidkundige schenkingen, predactie (o.a. jaarboeken) en genealogie. Veel leden zijn op een of andere manier actief betrokken, hoewel er altijd meer bij kunnen. Er blijft werk aan de winkel! Wie had dat allemaal kunnen bevroeden dertig jaar terug? Dit lijkt een retorische vraag, maar het antwoord is: de oprichters. We zijn deze mannen van het eerste uur dan ook zeer dankbaar en erkentelijk dat zij toentertijd de stap naar de notaris hebben gezet.
Richard Akkermans
Anton van Oost

 

FOTOPRIJSVRAAG

 

Enkele nieuwsflitsen geleden zijn we begonnen met een fotoprijsvraag. U mag raden waar de foto is genomen. Hoewel het aantal inzendingen nog niet hoog is, hopen we dat deze prijsvraag steeds meer reacties zal opleveren. WAAR IS DEZE FOTO GEMAAKT? Stuur uw oplossing naar het e-mail adres of het postadres van de Heemkundekring. Onder de goede inzenders verloten wij een verrassing!