ledenvergadering op woensdag 28-9-2011

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op woensdag 28-9-2011

Hof van Ram Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19:30h

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. In- en uitgaande post

5. Rondvraag

6. Expositie kunstenaars.

7. Evaluatie lezing Kennedy

8. Najaarswandeling 22 oktober (Kennedy-wandeling)

9. Najaarslezing zondag 27 november

10. Mosselavond vrijdag 18 november

11. Viering 30 jaar bestaan Halchterth zondag 6 november

12. Evaluatie Open Monumentendag

13. Pauze

14. Foto-presentatie Dorpsstraat Halsteren vroeger en nu. 2e deel.

15. Sluiting

Verslag van de ledenvergadering van 25 augustus jl.

Aanwezig 32 leden, 4 afmeldingen.

Volgende vergadering woensdag 26 oktober.