Ledenvergadering 29-6-2011

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op woensdag 29-6-2011

 

 Hof van Ram Aanvang 20.00 uur, zaal open 19:30 uur

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. In- en uitgaande post

5. Rondvraag

6. Evaluatie voorjaarswandeling

7. Archief

8. Evaluatie Kantlezing

9. Floriade 2022

10. Jaarboek 2011

11. Open Monumentendag

12. 30 jarig bestaan

13. Pauze

14. Presentatie Janus v.d. Zande foto’s Lepelstraat.

15. Sluiting

 

Na afloop van de vergadering zal Janus v.d. Zande een PowerPoint presentatie geven van een wandeling door Lepelstraat. We wandelen van het Vagevuur door de Dorpsstraat naar de Kruisweg, waarbij we steeds de oude- en de nieuwe situatie te zien krijgen.

Het zal zoals gewoonlijk weer een interessante voordracht worden.

 

 

 

Verslag van de ledenvergadering van 25 maart j.l.

Aanwezig 45 leden + extra belangstellenden, 7 afmeldingen.

1. Opening

De waarnemend voorzitter Anton van Oost opent om 20:05h de vergadering en heet iedereen welkom. Er is dit keer veel extra belangstelling vanwege de lezing over Kant.

 

 

 

 

Volgende vergadering donderdag 28 juli 2011.