Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010.

(april 2010/april 2011)

 

Bestuur

Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende leden:

A. van Oost, penningmeester en waarnemend voorzitter

J. Kruis, secretaris en ledenadministratie

A. Segers, P.R.

R. Kaaks, heemhuis

J. van Elzakker, algemeen

Bestuur.

Het bestuur heeft maandelijks bestuursvergadering waarbij de voorkomende problemen besproken worden. Tot nog toe zijn geen nieuwe bestuursleden gevonden. Ook geen nieuwe voorzitter. Dit is een doorlopende zorg. Het probleem is bij alle verenigingen bekend.

Het bestuur probeert de diverse officiële gemeentelijke en andere bijeenkomsten bij te wonen en probeert op deze wijze de noodzakelijke contacten op te bouwen en te verstevigen. Ook het contact met de div. werkgroepen is geintensiveerd. De samenwerking met de andere Cultuur Historische verenigingen in Bergen op Zoom loopt goed. Wij hebben regelmatig samen vergaderingen.

Ledenvergaderingen

Maandelijks zijn er ledenvergaderingen gehouden. Om de maand de reguliere lange vergadering en de andere maand een korte met na afloop een activiteit (ook toegang voor niet leden) zoals een lezing, diaserie of film. Het aantal bezoekers neem toe, hetgeen betekent dat deze manier van vergaderen succesvol is.

Hof van Ram

De Hof van Ram vraagt nog steeds veel aandacht. Onze onderhouds- en inrichtingsploeg is hier iedere dinsdagochtend mee bezig. Het schoonhouden is ook belangrijk. Hierbij kan nog wel hulp gebruikt worden. Het gaat om lichte werkzaamheden. Dit gebeurt op woensdagochtend. Men kan zich melden bij René Kaaks (684329). Ook aan de tuin wordt veel aandacht besteed. Hierbij is ook nog hulp nodig. Iedereen die geïnteresseerd is in eenvoudig tuinwerk kan zich melden bij Jan Rijk (681224). Ook indien U tuingereedschap over heeft kunt U dit doorgeven aan Jan Rijk.

De Hof van Ram wordt regelmatig gebruikt door externen om vergaderingen te houden. Zo maakt o.a. de West Brab.Waterlinie er gebruik van. Ook de Glacis oefent hier wekelijks. Ook hebben we hier regelmatig vergaderingen met de Cultuur Historische Organisaties.

Koninginnedag.

Dit jaar deden we weer mee aan de Koninginnedagviering op Landgoed de Beek. Binnen en buiten vertoonden we oude ambachten. Binnen toonden div. verzamelaars hun collectie. Ook de kantklossters en genealogie waren aanwezig.

Archief.

Momenteel hebben we ons archief in de Markiezaats bibliotheek. D

Busreis.

Op 22 mei hadden we ons jaarlijkse busreisje. Dit maal gingen we naar Dordrecht. Daar maakten we o.a. een bootreis. We hadden weer een volle bus en iedereen heeft genoten.

Voorjaarslezing.

Op 25 april kwam Ad van den Bulck iets vertellen over de gebruiken aan het Hof. De lezing werd opgeluisterd met een aantal oude miniaturen waarin deze gebruiken verduidelijkt werden.

Korendag.

Op 10 juli kwamen 3 zangkoren hier hun muzikale capaciteiten ten gehore brengen. Hier is altijd veel belangstelling voor. Zoals gebruikelijk was het goed weer zodat buiten opgetreden werd. We bleven stoelen aanslepen.

Open Monumentendag en Braderie.

Zoals gebruikelijk deden we hier in september weer aan mee en met een fototentoonstelling van Piet van de Watering en het Creatief Centrum. Er was veel belangstelling. De officiële opening door de wethouder vond plaats in de Hof van Ram. Bovendien hadden we een expositie in de bibliotheek. Ook was een rondwandeling door het dorp georganiseerd. Een rondrit met antieke auto’s ging helaas niet door.

Brab.Wal dag.

Op 26 september namen we deel aan de Brabantse waldag op Lievensberg. Er waren veel bezoekers en we kregen veel aandacht.

Coordinatrice

Ten behoeve van het stroomlijnen van de activiteiten in het heemhuis is een coördinatrice benoemd. Het huishoudelijk reglement zal hiervoor nog aangepast  worden.

Mosselmaaltijd.

Zoals gebruikelijk hadden we dit jaar weer op 26 november een mosselmaaltijd. Zo’n 80 mensen namen er aan deel. De kwaliteit van de mossels was weer voortreffelijk.

Expo Genealogie

In oktober hield de werkgroep Genealogie een foto-expositie over oude winkeltjes in Halsteren. Er was veel belangstelling voor. Waarschijnlijk is dit de bron voor het Jaarboek 2012.

Expo kunstenaars.

Op 20 en 21 november werd weer voor een expositie van het werk van Halsterse en Lepelstraatse kunstenaars de Hof van Ram beschikbaar gesteld. Er waren 27 kunstenaars met 125 werken. Er was zeer veel belangstelling en een prolongatie 2011 wordt verwacht.

Dag van mijn schat

Op 28 november organiseerden wij samen met de provincie een dag in de Hof van Ram waar iedereen zijn bodemschatten kon laten taxeren. Er waren 6 experts aanwezig die de vondsten bekeken.

Jaarboek.

Op 28 november werd het Jaarboek 2010 gepresenteerd. Dit is een boek over het dialect van Halsteren en Lepelstraat. Het eerste exemplaar werd door wethouder van Eekelen overhandigd aan mevrouw Verschuren.

Nieuwjaarsreceptie

Dit jaar werd op 16 januari weer een nieuwjaarsreceptie gehouden in de Hof van Ram. De vele bezoekers werden onthaald op oliebollen. Het geheel werd opgefleurd door de Beekzangers.

Genealogische dag.

Op 26 maart hielden we weer onze genealogische dag. Er was zoals gebruikelijk weer veel belangstelling voor. Er werden foto’s van de oude huishoudschool getoond.

Cumenu

We deden dit jaar weer mee met cumenu. Hierbij bezoekt groep 8 van alle Halsterse en Lepelstraatse basisscholen de Hof van Ram en krijgen daarbij verschillende plaatselijk culturele opdrachten te verwerken. De scholen waren weer enthousiast, wij waren enthousiast, dus we gaan door.

Jet en Jan.

Wij deden dit jaar weer mee met het Project Jet en Jan opgezet. Hierbij krijgt groep 5 van de basisscholen te weten hoe de kinderen in hun omgeving 100 jaar geleden leefden. Alle basisscholen van Halsteren en Lepelstraat doen hieraan mee. Zij bezoeken de Hof van Ram en moeten dan op de ouderwetse manier de was doen, dus met wasbord, koffiemalen, sokken stoppen, tollen en repen, op leitje schrijven en meubels in de was zetten. Iedereen, van leerlingen tot ouders en leerkrachten is laaiend enthousiast.

Ook dit jaar werd door de Heemkundekring weer mee gewerkt aan de lezingen die samen met het R.H.C., Bibliotheek, Markiezenhof en Geschiedkundige Kring georganiseerd werden in het Markiezenhof. Er was zeer veel belangstelling voor.

De secretaris woonde zoals gebruikelijk twee maal per jaar de vergaderingen van de Raad van Aangeslotenen en de Regiovergaderingen bij.

Bezoeken.

We krijgen regelmatig bezoek van groepen. Zo mochten we mensen van o.a. Sint Elizabeth, de Lions en Vincentius ontvangen.

Werkgroepen.

De werkgroepen hielden zoals gebruikelijk hun wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse bijeenkomsten. Deze werkgroepen zijn zeer actief bezig.

Vertegenwoordiging in externe commissies

De kring is in een aantal externe commissies vertegenwoordigd:

Stichting Brabantse Wal, Stichting Vrienden Sint Antoniusmolen, Organisatie Hofzaallezingen, Cultuur Historische Organisaties BoZ, Platform Halsters Laag, werkgroep Turf.

Ledental

Het aantal leden bedroeg op 31-12-2010: 605, vorig jaar 599 een stijgende lijn. We streven toch naar een verdere groei bij nieuwe inwoners. Vanwege de belasting van de bezorgers, deze worden ook ouder, proberen we zoveel mogelijk per e-mail te versturen. We hebben nu al meer dan 300 adressen. Mocht u uw convocatie nog steeds per post of in de bus bezorgd krijgen en u hebt e-mail geef dat dan door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. het bespaart ons veel zorgen en kosten.

 

John Kruis

Secretaris