Uitnodiging Ledenvergadering 23-2-2011

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op woensdag 23-2-2011

Hof van Ram Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1 Opening.

2 Mededelingen.

3 Verslag vorige vergadering.

4 In- en uitgaande post.

5 Rondvraag

6 Pauze

7 Genealogische dag

8 Koninginnedag

9 Uitreiking Jaarboek 26 april

10 Voorstel werkgroep fotografie

11 Herdenking 30 jaar Halchterth op 6-11-2011

12 Sluiting.

Voor de busreis kan men zich opgeven bij Lia Rozendaal. Nadere informatie volgt nog.

Volgende vergadering donderdag 31 maart 2011. We krijgen dan een DVD te zien over de weervisserij.