Nieuwjaarstoespraak 2011

Beste aanwezigen, beste De Beekzangers,

Ik vind het een hele eer om u en De Beekzangers hier te mogen
begroeten voor de nieuwjaarsreceptie. De Beekzangers aan straks
optreden en dit is niet de eerste keer, we hebben ze vorig jaar al een paar
keer mogen begroeten.

Ik begin met u allen een voorspoedig 2011 te wensen, een goede
gezondheid en alle goeds.

16 januari 2011

Het is de eerste keer dat ik de nieuwjaarstoespraak mag uitspreken en
waar moet je het dan over hebben?

Ik dacht laat ik eens wat voorbeelden opzoeken op Google.
Je toets gewoon nieuwjaarstoespraak in, en inderdaad 103.000 resultaten.

-De bovenste was een site waar je ze voor 18 euro kan kopen, dat is niet
de bedoeling.
-Dan toespraken om alles samen te doen dat is het toverwoord. Beetje
afgezaagd, dat doen we al.
-Of spreek je voorspellingen uit, maar daar waag ik me niet aan.
-Dan volgt er een oneindige lijst met toespraken van korps-cheffen van de
politie, burgemeesters, ambtenaren en politici. Die hebben daar blijkbaar
tijd voor. MAAR niet ééntje er tussen die zegt dat we meer zout moeten
strooien. Schiet ook niet op.
-Er tussen staat er één tussen van de heer Job Cohen. Een toespraak
in Nijmegen en hij wil een ander kabinet.!!! Juist nu we een kabinet
hebben, of hij is rijkelijk laat of het snap het niet.
-Dan nog toespraken van de heer Wilders. Of hij een ander kabinet wil is
me niet duidelijk, want ik heb de inhoud niet gelezen. Maar mogelijk dat u
mij meer over de inhoud zou kunnen vertellen.
-Die van de burgemeester Polman van Bergen op Zoom ook gezien, maar
die was van 2008 dus oud nieuws.

Ik heb toen besloten om zelf maar een toespraak te schrijven en me te
beperken tot de feiten.
Wat zijn de feiten.
In 2010 hebben we veel activiteiten gehad. Ik noem er enkele:
-Doorlopende fototentoonstellingen
--Koninginnedag met activiteiten
---Fototentoonstelling Halsteren in de toekomst van Piet van de Watering,
met gemanipuleerde foto’s die er evenwel levensecht uitzagen
----Expo winkeltjes van vroeger in Halsteren en in mindere mate
Lepelstraat, zeer veel bezoekers.
----Monumentendag

-----Expositie Halsterse en Lepelstraatse kunstenaars (geen
kunstenmakers, die hebben we ook zat) maar echt topkwaliteit kunst van
onze bodem., let op dit is geen door ons georganiseerde activiteit.
------Uitreiking jaarboek
--------Bodemvondstendag
Er heeft zelfs een uitvaart plaatsgevonden. Geen leuke activiteit als ik
dit het goede woord mag noemen, maar de nabestaanden hebben laten
weten dat het een uiterst fijne dag is geworden en een dag zoals ze het
gewenst hadden.

------We zijn door de 600 leden geschoten
-------Financieel gezien hebben we goed geboerd. We hebben een hoog
bedrag aan contributies en donaties gekregen, de boekenverkoop liep wat
stroef, maar dat is al jaren zo.

Voor 2011 staat ruwweg het volgende op de planning
-In april tijdens de jaarvergadering DE boekuitreiking van deel 2 van het
woordenboek van de werkgroep dialect
--Op zaterdag 30 april 2011 Koninginnedag met als thema oude
ambachten
---Er zullen weer diverse fototentoonstellingen zijn.
----Mogelijk ook een schilderijententoonstelling over de ramp 1953
-----Genealogische dag, handig om te weten van wie je er eentje bent.
------Mosselavond
-------Monumentendag
------ Expositie Halsterse en Lepelstraatse kunstenaars
Etc etc.

Om de maand zal in de ledenvergadering een diapresentatie of een lezing
worden gegeven. Die worden wel eens onverwachts zeer druk bezocht.

En we streven naar nog meer leden, dit houdt de inkomsten op peil en
de contributie laag en we zoeken in diverse geledingen nog naar aspirant
bestuurders en vrijwilligers voor de werkgroepen en activiteiten en naar
suppoosten.

En dan ben ik nu aan het einde van mijn toespraak en wil ik u bedanken
voor uw aandacht en ik stel voor om naar De Beekzangers te luisteren
tussen de borrels en hapjes door.

Ik dank u.
Vz
Anton van Oost