Doelstellingen Heemkundekring

Doelstelling:

1) Halsteren-Lepelstraat , op ieder gebied dat onder het begrip Heemkunde valt, te bestuderen en te onderzoeken.

2) In brede kring belangstelling te wekken voor plaats en bevolking.

3) De onderzoekingen en eventueel afgesloten studies te publiceren.

4) Het waken over de schoonheid van Halsteren-Lepelstraat . Zij tracht dit doel te bereiken, onder meer door·:
a)
Alle personen, wonende in Halsteren-Lepelstraat , die werkzaam zijn op heemkundig terrein, te verenigen. 
b)
Het houden van vergaderingen, studieavonden, lezingen ,excursies en tentoonstellingen. 
c)
Door samenwerking te zoeken met: 
1)
Heemkundige studiekringen uit andere streken.
2)
Verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van het gestelde doel van nut kunnen zijn.
d)
Door het uitgeven of doen uitgeven van publicaties.